New Challenges, New Opportunities: Interdisciplinary Perspectives On Reputation Management

New Challenges, New Opportunities: Interdisciplinary Perspectives On Reputation Management aims to investigate questions and the multifaceted issues which relate to reputation management. The chapters in the volume offer keen insights and thought-provoking ideas that fields of research including politics, public administration, international relations, business management, uman resources, communication, new media, public realtions, marketing, corporate social responsibility, and sustainability.

In bringing this collection together, it was our intention to provide a venue that takes into account diverse concerns on the themes of reputation management from international and interdisciplinary perspectives.

E-KİTAP OLARAK İNDİRİN
Kurumsal İtibar Kavramlar ve Uygulamalar

Zaman içerisinde, yoğun ve zahmetli süreçler sonucunda oluşan ve kolaylıkla zarar görebilen itibar, işletmelerin en değerli varlıklarının başında gelmektedir. Bu durum, kurumsal itibarın titizlikle yönetilmesi gerektiğinin anlaşılmasını sağlamış ve işletmelerin kurumsal itibarını geliştirmek ve korumak üzerine çalışmalar yapması gerektiği gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Özellikle krizler sonucu yaşanan itibar kayıpları işletmelere bu kavramının önemini daha somut olarak göstermiş ve itibarlı işletmelerin krizlerden daha az etkilendiği veya daha az zararla süreci atlatabildiği
gözlemlenmiştir.

Bir işletmenin geçmişte bıraktığı izler, faaliyetlerindeki kültürel tutumu ve gelecekteki muhtemel yaklaşımı kurumsal itibarının büyük kısmını oluşturmaktadır. Kurumsal İtibarın, bir işletmenin fırsatları değerlendirmesi veya tehditlere karşı korunmasını da sağlayan bir varlık olduğu anlaşılmıştır.

E-KİTAP OLARAK İNDİRİN