Kurumsal Sorumluluk ve İtibar Yönetimi

04 Temmuz 2018 - Çarşamba

Kurumsal Sorumluluk ve İtibar Yönetimi Kurumsal Sosyal Sorumluluğu kısaca; işletmelerin kurumsal kültürünün bir parçası olarak benimsediği, isteyerek gerçekleştirdiği, topluma fayda sağlayan faaliyetler olarak tanımlayabiliriz.