Kurumsal İtibar Yönetimi

03 Temmuz 2018 - Salı

 

İtibar Yönetimi Enstitüsü Başkanı Orhan Samast, itibarın yönetilebilmesi için kurumsal itibarın araştırılması ve ölçülmesi gerektiğini söylüyor. itibarını yöneten işletmelerin çalışanlarına değer verdiğini, çalışmak için ideal ortamlar oluşturduğunu aktararak tüm bu konuların İnsan Kaynakları yöneticilerinin görev alanı içerisindeki konular olduğunu vurguluyor.

İtibar Yönetimi Enstitüsü Başkanı Orhan Samast, itibar algısına yönelik ilk araştırmayı bu yıl Şubat ayında başlattıklarını ve üç aylık bir çalışmanın ardından Mayıs ayında tamamladıklarını paylaşıyor. Samast, araştırma içeriğinden şu bilgileri paylaşıyor: “Artık şirketler itibar yönetiminin çok önemli olduğunu ve en önemli konulardan biri olarak bu konuda bir şeyler yapmaları gerektiğinin farkında. Bu farkındalık şimdilik büyük kuruluşların gündeminde, ancak işletmeler güçlendikçe itibarlı olmanın önemi daha iyi anlaşılıyor. Kurumsal itibarın şirketlere ciddi rekabet avantajı sağladığı da fark ediliyor. Artık yönetimler bir işi yapmadan önce mevcut durumu analiz ediyor, ardından yapılan faaliyetlerle oluşturulan etkiyi ve şirket faaliyetlerine kattığı değeri ölçümlüyor. “Ölçmezsen bilemezsin, bilmezsen yönetemezsin” yaklaşımından hareketle itibarın yönetilebilmesi için kurumsal itibarın araştırılması ve ölçülmesi gerekiyor. Tüm bu işlemlerin yapılabilmesi için şirket liderleriyle birlikte bir kişi ya da birim tarafından çalışma yürütülmesi gerekiyor. Şirketin en değerli varlığı olarak tanımlayabileceğimiz itibarın uzmanlar tarafından işletme yönetim organizasyon şeması içinde yeri ve rolü belirli olacak şekilde yönetilmesi gerektiğini ve kurumsal itibar konusu ana gündemi olan bir yönetim kurulu üyesi veya birim sorumlusuna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bunu şirketlere tavsiye ediyorum. Biz Enstitü olarak şirketlere kendi itibar yönetimi birimlerini oluşturmaları konusunda destek ve eğitim de veriyoruz. İtibardan sorumlu birim veya kişiler şirkete orta ve uzun vadede çok şey kazandırıyor.

İtibar kavramı şirketlerde kimlerin gündeminde yer almalı?

Başta yönetim kurulu, CEO ve genel müdür olmak üzere şirketin en üst yönetiminin ve tüm yönetim birimlerinin gündeminde olması gerekiyor. Bu birimler üzerinden koordineli bir şekilde çalışanların da itibar yönetimi süreçlerine dahil edilmesi gerekiyor. İtibar kazanılması zor ve zaman alan, çok değerli ve hassas bir değer ve kaynak. Kaybedilmesi veya zarar görmesi de bir o kadar kolay. Ticari faaliyelerinin yanında yerel ve evrensel sorumluluklarının farkında olan ve iş süreçlerini buna göre yeniden yapılandıran şirketlerin daha itibarlı göründüğünü biliyoruz.